Kino no Tabi

Disc will be added soooon

# Song Anime Artist OP/ED
1 Kino no Tabi Mikuni Shimokawa OP01
2 Kino no Tabi Ai Maeda ED01

Anime related to Kino no Tabi:

Get Konachan Anime Wallpapers on Google Play